Wygodne i bezpieczne przechowywanie dokumentów w urzędach

Jak pogodzić szybką obsługę petentów ze sprawnym obiegiem dokumentów w urzędzie? Jak zapewnić materiałom wartościowym i cennym dokumentom właściwą ochronę przed uszkodzeniem czy zagubieniem? Jak zabezpieczyć  wrażliwe dane, zgodnie z przepisami RODO w przechowywanych dowodach osobistych, dokumentach paszportowych,  książeczkach wojskowych, aktach stanu cywilnego, prawach jazdy, dowodach rejestracyjnych, wypisach i wyrysach z ewidencji gruntów i budynków? Jak znaleźć właściwy dokument na niezliczonych rzędach półek?

Automatyczny regał karuzelowy Rotomat to odpowiedź na wszystkie problemy z przechowywaniem i dostępem do dokumentacji urzędowej.

OSZCZĘDNOŚĆ POWIERZCHNI

Rotomat pozostaje zawsze najbardziej efektywnym i ekonomicznym systemem przechowywania dokumentów w każdym pomieszczeniu, niezależnie od jego wymiarów. To rozwiązanie odpowiednie dla małych i dużych, wysokich i niskich pomieszczeń, które wykorzystując ich pełną wysokość i trudno dostępne miejsca, pozwala odzyskać nawet 80% powierzchni zajmowanej dotychczas przez regały tradycyjne.

LICZY SIĘ WYGODA!

Dostęp do urzędowego archiwum nigdy nie był tak łatwy! Automatyczny system przechowywania dokumentów Rotomat działa na wzór pionowej karuzeli dostarczając materiały najkrótszą możliwą drogą  wprost do rąk urzędnika. Okno dostępowe znajduje się na dogodnej wysokości, więc nie trzeba już schylać się, ani wspinać, żeby sięgnąć po właściwy dokument. Automatyczny regał karuzelowy Rotomat to rozwiązanie spełniające wszystkie wymogi bezpieczeństwa i ergonomii oraz przepisów BHP w miejscu pracy.  Automatyczny regał Rotomat może być obsługiwany także przez osoby niepełnosprawne fizycznie, poruszające się na wózku inwalidzkim.

Warto podkreślić, że nasz regał obrotowy eliminuje również błędy w wyszukiwaniu dokumentów. Wystarczy wpisać kod na panelu operatora, a półka z właściwą teczką lub segregatorem pojawia się szybko w oknie dostępowym. Koniec z długotrwałym przeszukiwaniem stosu akt!

I DANE SĄ BEZPIECZNE

Rotomat umożliwia również w pełni bezpieczne przechowywanie akt zawierających wrażliwe dane. Zamykane drzwi, a także kody i hasła dostępowe chronią zasoby automatycznego regału karuzelowego przed dostępem osób nieuprawnionych. Co ważne, istnieje możliwość wydzielenia zamkniętych stref wewnątrz Rotomatu, dopuszczając wybranych pracowników wyposażonych w identyfikator lub czytnik RFID tylko do części jego zasobów.

Historia wszystkich operacji jest przechowywana w systemie, dzięki czemu zawsze wiadomo kto i kiedy korzystał z zasobów regału na dokumenty.

Warto też podkreślić, że klaser rotacyjny Rotomat chroni materiały przed szkodliwym wpływem środowiska, w tym światłem, kurzem, wilgocią, a także uszkodzeniami mechanicznymi.

Urzędy miasta i stanu cywilnego, urzędy wojewódzkie, biura paszportowe, wydziały spraw obywatelskich, biura ewidencji gruntów i budynków czy oddziały Narodowego Funduszu Zdrowia w całej Polsce doceniły komfort użytkowania, oszczędność czasu i powierzchni, a także ochronę dokumentów przed uszkodzeniem i dostępem osób nieuprawnionych, które zapewnia automatyczny regał karuzelowy Rotomat. Warto skorzystać z ich doświadczenia!

regaly biurowe