Urzędy i Administracja

Sprawne zarządzanie dużą liczbą dokumentacji to jedno z najważniejszych, a zarazem najtrudniejszych zadań, przed jakimi stoją urzędy i administracje. Mimo stosowanego coraz powszechniej elektronicznego obiegu dokumentów wciąż wiele dokumentów musi posiadać swoją papierową wersję. Zadaniem przed jakim stoją urzędy i administracje to z jednej strony zabezpieczenie dokumentów przed niepowołanym dostępem (RODO), ochrona przed zniszczeniem (światło, kurz) a z drugiej możliwość sprawnego zarządzania przechowywaną dokumentacją i łatwego wyszukiwania konkretnych, pojedynczych sztuk.

Rozwiązaniem na wszystkie, powyżej stawiane wymagania są automatyczne regały biurowe, w których  system składowania dopasowuje się do wielkości i rodzaju dokumentu – system teczek zawieszkowych, teczek wolnostojących, półek, szuflad, segregatorów czy pojemników.

Zapytaj nas