Rotomat – Pick by Light

Pick by light – system do szybkiej i bezbłędnej kompletacji

SpeedyPick to elektroniczny system do szybkiej, łatwej i bezbłędnej ręcznej kompletacji towarów w magazynie. Stosowany w działach wysyłkowych, handlu, firmach logistycznych, produkcyjnych i montażowych.

Pick by Light – sprawna kompletacja linii zamówieniowych

System pick by light, zwany także pick to light, PTL lub PBL, to nowoczesne rozwiązanie mające na celu usprawnienie procesów ręcznej kompletacji towarów i zamówień w przedsiębiorstwie.

Elektroniczny system pick by light odgrywa bardzo ważną rolę w przypadku procesów komplementacji zamówień np. w działach wysyłki. Pozwala na wyeliminowanie papierowej dokumentacji, błędów kompletacyjnych i oszczędza czas poświęcony na przygotowanie zamówień. Jak to działa? Każdy towar ma swoje miejsce w magazynie, do którego zostaje przypisany moduł z wyświetlaczem. Lokalizacje żądanych towarów są automatycznie podświetlane, a na wyświetlaczu pojawia się liczba sztuk do pobrania. Potwierdzenie pobrania towaru następuje poprzez zatwierdzenie przyciskiem. System może działać także bezprzewodowo, co sprawdza się w przypadku miejsc podlegających procesom reorganizacyjnym i częstym zmianom. Sygnalizacja świetlna na modułach może działać w sposób wskazujący kolejność kompletowania zamówienia. Elektroniczny system kompletacji PBL ze względu na swoją prostotę jest rozwiązaniem pozwalającym na uniknięcie trudności związanych z przyuczaniem nowych lub krótkoterminowych pracowników i na skrócenie procesu szkolenia, który obejmuje komplementacje zamówień np. w magazynie.

Pick-to-light może być przygotowany do równoczesnej kompletacji wielu linii zamówieniowych. System PTL jest elastyczny, łatwy w rozbudowie i dostosowaniu do zmieniających się potrzeb, wspierając tym samym proces rozwoju przedsiębiorstwa, dzięki czemu komplementacja towarów w magazynie staje się prostsza.