Szpitale

PRZECHOWYWANIE AKT PACJENTÓW I MAGAZYNOWANIE LEKÓW

Regały automatyczne ROTOMAT znajdują szerokie zastosowanie w szpitalnych rejestracjach, archiwach, biurach i aptekach, pełniąc rolę nowoczesnych szaf do składowania leków, dokumentów i akt pacjentów, ułatwiając ochronę danych osobowych zgodnie z przepisami RODO. Stanowią ważne ogniwo procesu sprawnego zarządzania dokumentacją i zwiększania wydajności pracy.

Składowane w regałach karuzelowych ROTOMAT towary wrażliwe jak leki, farmaceutyki, dokumenty i karty pacjentów są zabezpieczone przez działaniem osób nieuprawnionych oraz warunkami zewnętrznymi (kurz, światło, temperatura). Wyposażenie automatycznych regałów ROTOMAT w system klimatyzacji umożliwia ich wykorzystanie w charakterze magazynu środków farmaceutycznych, w tym także psychotropowych.

Proces wydawania leków odbywa się często na wielu piętrach, podczas gdy samo zatowarowanie ma miejsce zazwyczaj na najniższym poziomie budynku. Regały karuzelowe ROTOMAT mogą obsługiwać wiele kondygnacji budynku
i posiadać okno dostępowe na każdym piętrze, dostarczając żądane produkty wprost do rąk pracownika.
Pomyłki ludzkie w kompletacji zostają zminimalizowane, a sam proces przygotowywania zamówienia jest znacznie przyspieszony i maksymalnie uproszczony.

Automatyczny regał magazynowy ROTOMAT (zwany także obrotowym lub rotacyjnym) służy często także jako magazyn instrumentów medycznych, środków opatrunkowych, odzieży roboczej, pościeli szpitalnej czy drobnych narzędzi dla działu technicznego.